บอลเดี่ยว บอลเต็ง

บอลเดี่ยว บอลเต็ง

‎เด็กหลายพันคนในสหรัฐอเมริกาเสพยา Opioid โดยบังเอิญในแต่ละปี‎

เด็กหลายพันคนในสหรัฐอเมริกาเสพยา Opioid โดยบังเอิญในแต่ละปี‎

‎‎เด็กหลายพันคนในสหรัฐฯ กินยา opioid ในแต่ละปีโดยบังเอิญ จากการศึกษาใหม่ที่พบ‎ นักวิจัยวิเคราะห์การโทรไปยังศูนย์ควบคุมพิษของสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2000 ถึง 2015 ผลการวิจัยพบว่าในช่วงเวลานี้มีการโทรทั้งหมด 188,000 ครั้งหรือมากกว่า 11,000 ครั้งต่อปีเกี่ยวกับเด็กและวัยรุ่นที่กิน‎‎ยา...

Continue reading...