สล็อตแตกง่าย

รวบบทความเกี่ยวกับสล็อตออนไลน์ แตกง่าย

อุตสาหกรรมในท้องถิ่นเปิดประตูสู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

อุตสาหกรรมในท้องถิ่นเปิดประตูสู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

แม้จะมีการแทรกแซงและแรงจูงใจจากรัฐบาล แต่ความสัมพันธ์ที่อ่อนแอระหว่างสถาบันการศึกษาและอุตสาหกรรมยังคงเป็นจุดอ่อนของ Achilles สำหรับมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม การริเริ่มล่าสุดบางอย่างกำลังเพิ่มความหวังเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเป็นหุ้นส่วนที่สร้างสรรค์มากขึ้น การขาดกรอบการทำงานที่เป็นทางการในการจัดการการฝึกอบรมวิชาชีพ และการจัดเตรียมการฝึกงานระหว่างมหาวิทยาลัยในด้านหนึ่ง กับธุรกิจและสถาบันวิจัยและพัฒนาในอีกด้านหนึ่ง ทำให้เกิดความคับข้องใจอย่างใหญ่หลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาโดยปราศจากความรู้เชิงปฏิบัติหรือความเข้าใจด้านสังคม และความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ ตามที่ศาสตราจารย์ Abdelouahab Zaatri...

Continue reading...